مایع دستشویی

مایع شیشه شوی
April 24, 2015
مایع ظرفشویی
April 24, 2015

مایع دستشویی

مایع دستشویی

مایع دستشویی هنگامه با رایحه ای دل انگیز و سازگار با پوست دست

مایع دستشویی بهتاش 2750 گرمی

– حاوی مواد شوینده ملایم
– با انواع رایحه های دلپذیر
– سازگار با پوست دست

مایع دستشویی هنگامه 500 گرمی

– حاوی مواد شوینده ملایم
– با انواع رایحه های دلپذیر
– سازگار با پوست دست

مایع دستشویی هنگامه 3750 گرمی

 حاوی مواد شوینده ملایم
– با انواع رایحه های دلپذیر
– سازگار با پوست دست